معرفی گرایش نقشه کشی معماری (کاردانی پیوسته )


سال تاسیس گروه کاردانی نقشه کشی معماری : 1384

سال تاسیس گروه کارشناسی ناپیوسته نقشه کشی معماری : 1391


در رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری در دو مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی نا پیوسته دانشجو پذیرفته می شود.

بهتر است دانشجویانی در این مقاطع تحصیل کنند که از ذوق و سلیقه هنری برخوردار بوده و به دروسی مانند فیزیک و ریاضی که جنبه های فنی و مهندسی این رشته را تشکیل می دهند علاقه مندی داشته باشند.

طراحی انواع فضاها مانند ساختمانهایی با کاربریهای مسکونی، آموزشی، اداری، درمانی، ورزشی، فرهنگی و نظایر آن در کنار نظارت بر حسن اجرای این ساختمانها از مهمترین فعالیتهای حرفه ای این رشته برای دانش آموختگان محسوب می شود. 

دانشجویان این رشته بایستی توانمندیهای خود در تجسم فضایی، خلاقیتهای هنری و ایجاد رابطه با رشته هایی نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، عکاسی، نقاشی، گرافیک و طراحی صنعتی تقویت کنند.