معرفی گرایش صنایع اتومبیل ( کاردانی ناپیوسته)


 تاریخچه

گرایش خودرو یکی از زیر شاخههای رشته مهندسی مکانیک بوده که به مطالعه خودرو و مباحث مرتبط با آن میپردازد.

این رشته در مقطع کاردانی برای دارندگان مدرک پیش
دانشگاهی با عنوان کاردانی ناپیوسته صنایع اتومبیل ارائه میشود و تنها فارغالتحصیلانی که دارای مدرک پیشدانشگاهی‌ می باشند میتوانند در آن به تحصیل بپردازند. 

هدف از این رشته، آشنایی دانشجویان با اجزای مختلف خودرو، نحوه طراحی و کارکرد آن، تکنولوژی
های نوین در زمینه خودرو و نحوه عیبیابی و تعمیر میباشد.

در این رشته، بیشتر بر دروس تئوری خودرو تاکید شده است. همچنین دروسی از ساخت و تولید نیز به دانشجویان ارائه می
گردد. در ضمن دروس اصلی و پایهای مهندسی مکانیک نیز به دانشجویان ارائه میگردد تا به کمک آن، نحوه طراحی و کارکرد خودرو به شکل بهتری درک گردد. در طول این دوره، دانشجویان علاوه بر دروس عمومی و علوم پایه، دروس تئوری بخشهای مختلف خودرو، دروس پایه مهندسی مکانیک، 5 کارگاه خودرو، 3 کارگاه ساخت و تولید و 3 آزمایشگاه تخصصی را میبایست بگذرانند.


زمینه فعالیت در این رشته:

برای دانشجویان این دوره پس از فارغ
التحصیلی این امکان فراهم است که در کارخانجات خودروسازی و صنایع مرتبط با آن و یا شرکتهای ارائه کننده خدمات پس از فروش مشغول به کار گردند. در ضمن این دانشجویان میتوانند در مقطع کارشناسی ناپیوسته شاخههای مختلف رشته مهندسی مکانیک نیز ادامه تحصیل دهند.

تفاوت این رشته و کاردانی پیوسته مکانیک خودرو در این است که در رشته صنایع اتومبیل بیشتر بر مباحث طراحی و ساخت خودرو تاکید شده، اما در رشته مکانیک خودرو بیشتر بخش بهرهبرداری و تعمیر خودرو مد نظر میباشد.