اسامی کارکنان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

آقای رضا احیایی پور

رئیس آموزش

۲

خانم معصومه ابوالحسنی

کارشناس گروه کاردانی معماری ( خواهران )

۳

خانم طاهره فریادی

کارشناس گروه کاردانی معماری ( برادران )

۴

خانم ثریا الیاسی

کارشناس گروه کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی و مرکز کامپیوتر

۵

آقای سید جواد موسویان

مسپول دفتر دانشکده

۶

آقای سید امیر موسوی

کارشناس گروه مکانیک

۷

حجت الاسلام والمسلیمن فرهودی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی و امام جماعت

۸

آقای سعید سمایی

مسئول کارگاه ها

۹

آقای بانی

کارشناس IT و مسئول سایت های کامپیوتر

۱۰

آقای عباس رضایی

مسئول امور دانشجویی

۱۱

خانم فاطمه رضی

مسئول امتحانات

۱۲

خانم فراهانی

مسئول آتلیه ها

۱۳

آقای محمدعلی نوروزی

مسئول بایگانی

۱۴

آقای حسین عبدی

کارشناس حسابداری دانشجویی

۱۵

خانم عصمت خواجوئی نژاد

مسئول کنترل کلاس ها

۱۶

آقای یاسر حیدرپور کیائی

کارشناس آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

۱۷

آقای محمد علی حقانی

کارشناس کارگاه مکانیک نقص یابی

۱۸

آقای مجید خیرآبادی

مسئول خدمات

۱۹

آقای محمود رنجبر

خدمات

۲۰

آقای صادق حیدریان

خدمات

۲۱

آقای امین شریف پاک

دفتر حراست