شماره تماس های ضروری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت
 

تلفن مستقیم

۱

آقای دکتر خرم

سرپرست مجتمع شیخ صدوق

۳۳۷۵۹۸۱۵

۲

آقای احیایی پور

رئیس آموزش

۳۳۳۷۴۳۱۹

۳

خانم دکتر باهک

مدیر گروه نقشه کشی معماری

۳۳۳۷۴۵۳۹

۴

آقای دکتر قدیانی

مدیر گروه مکانیک

   ۳۳۷۵۲۱۸۴

۵

خانم ابوالحسنی

کارشناس گروه کاردانی معماری(خواهران)

 ۳۳۷۵۲۱۸۴

۶

خانم فریادی

کارشناس گروه کاردانی معماری(برادران)

 ۳۳۷۵۲۱۸۴

۷

خانم الیاسی

کارشناس گروه کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی و مرکز کامپیوتر

 ۳۳۷۵۲۱۸۴

۸

آقای موسویان

مسپول دفتر

۳۳۷۵۹۸۱۵

۹

آقای موسوی

کارشناس گروه مکانیک

 ۳۳۷۵۲۱۸۴

۱۰

حجت الاسلام فرهودی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی و امام جماعت

-

۱۱

آقای بانی

مسئول سایت های کامپیوتر

-

۱۲

آقای سمایی

مسئول کارگاه ها

-

۱۳

آقای رضایی

مسئول امور دانشجویی و مسئول فارغ التحصیلان

۳۳۳۷۴۳۲۰

۱۴

خانم رضی

مسئول امتحانات

۳۳۳۷۴۵۳۹

۱۵

خانم فراهانی

مسئول آتلیه ها

۳۳۳۷۴۰۸۵

۱۶

آقای نوروزی

مسئول بایگانی

-

۱۷

خانم خواجوئی نژاد

مسئول کنترل کلاس ها

۳۳۷۴۶۸۲۶

۱۸

آقای عبدی

کارشناس حسابداری دانشجویی

۳۳۳۷۴۰۸۶

۱۹

آقای حیدرپور کیائی

کارشناس آزمایشگاه هیدرولیک وپنوماتیک

-

۲۰

آقای حقانی

کارشناس کارگاه مکانیک نقص یابی

-

۲۱

آقای شریف پاک

دفتر حراست

۳۳۷۵۷۶۸۶

۲۲

آقای علیخانی

تاسیسات

-

۲۳

آقای خیرآبادی

مسئول خدمات

۳۳۷۴۶۸۲۶

۲۴

آقای رنجبر

خدمات

-

۲۵

آقای حیدریان

خدمات

-