نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۲۳ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم های مربوط به شاهد، ایثارگر، رزمنده و خانواده ایشان
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی
فرم اطلاعات اساتید هیات علمی
فونت های مورد نیاز
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی
فرم درخواست کار در آزمایشگاه ها و کارگاه ها
فرم شماره 1
فرم منشور اخلاقی پژوهش
فرم الف
فرم های مربوط به جذب اعضای هیات علمی در سال 93
فرم صفر
فرم درخواست پست الکترونیکی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا
فرم دریافت وام بلند مدت وزارت علوم 92
فرم درخواست پرداخت تشویقی چاپ مقاله در مجلات علمی معتبر
صورتجلسه دفاعیه پروژه
فرم درخواست استفاده ازبخشنامه سهمیه ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه مربی
فرم های تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
جداول ارتقاء مرتبه اساتید
فرم مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی اساتید متقاضی تدریس در دانشکده مهندسی برق